Η έννοια της βιολογικής διαχείρισης του κήπου αφορά στην καλλιέργεια καλλωπιστικών φυτών, λαχανικών και φρούτων με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και κατά συνέπεια και τον άνθρωπο. Το «κλειδί» για τη βιολογική διαχείριση του κήπου είναι η ισορροπία ανάμεσα στους διάφορους οργανισμούς, φυτικούς και ζωικούς και η χρήση φυσικών μεθόδων για την επίτευξή της.

Στη βιολογική διαχείριση του κήπου επιδιώκεται η ισορροπία ανάμεσα σε όλους τους οργανισμούς έτσι ώστε οι πληθυσμοί των βλαβερών εντόμων και οι ασθένειες να μπορούν να ελεγχθούν από τους ωφέλιμους οργανισμούς. Οι πληθυσμοί των βλαβερών εντόμων μπορούν να παρακολουθούνται και να ελέγχονται με τη χρήση εντομοπαγίδων. Ακόμα βλαβερά έντομα όπως οι αφίδες, που δημιουργούν μεγάλους πληθυσμούς πάνω στα φυτά, μπορούν να απομακρυνθούν με το χέρι. Όπου είναι απαραίτητη πιο δραστική επέμβαση, πρέπει να γίνεται με βιολογικά σκευάσματα φιλικά προς το περιβάλλον.

Έδαφος και χρήση κομπόστ

Το έδαφος του κήπου συχνά αντιμετωπίζεται σαν ένα αδρανές υλικό που στηρίζει τα φυτά. Στην πραγματικότητα το έδαφος τροφοδοτεί τα φυτά με θρεπτικά στοιχεία και νερό. Επιπλέον φιλοξενεί απαραίτητους οργανισμούς που διασπούν την οργανική ουσία, ώστε να μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν τα φυτά, και βελτιώνουν τη δομή και τον αερισμό του. Πολλές φορές, από την επαναλαμβανόμενη χρήση, τα θρεπτικά στοιχεία εξαντλούνται ή η δομή του εδάφους αλλάζει, με αποτέλεσμα να μεταβάλλεται και η γονιμότητά του. Το κομπόστ προέρχεται από τη φυσική διαδικασία της κομποστοποίησης και είναι προϊόν πλούσιο σε οργανική ουσία. Ο εμπλουτισμός του εδάφους με κομπόστ βελτιώνει τη δομή του, μειώνει τις ανάγκες λίπανσης των φυτών, αυξάνει την υγρασία που μπορεί να κρατήσει το έδαφος και παρεμποδίζει την ανάπτυξη ασθενειών στα φυτά.

Θρέψη των φυτών

Τα χημικά λιπάσματα ασφαλώς μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες θρέψης των φυτών. Η αλόγιστη όμως χρήση τους οδηγεί σε ρύπανση της ατμόσφαιρας και των υπόγειων υδάτων. Επιπλέον τα χημικά λιπάσματα καταστρέφουν αρκετούς από τους μικροοργανισμούς του εδάφους ενώ υποβαθμίζουν και το έδαφος διαβρώνοντάς το. Εκτός από το κομπόστ και την κοπριά, για τη θρέψη των φυτών μπορούν να χρησιμοποιηθούν βιολογικά λιπάσματα από φυσικά συστατικά που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον.

Αντιμετωπίστε “φιλικά” του εχθρούς και τις ασθένειες των φυτών σας.

Στη φύση όλοι οι οργανισμοί έχουν εχθρούς   που τους προσβάλλουν. Αναπόφευκτα και τα φυτά του κήπου προσβάλλονται από διάφορα έντομα, ακάρεα, μύκητες, βακτήρια και άλλους οργανισμούς που είτε τρέφονται από τα φυτά του κήπου, είτε ζουν πάνω σε αυτά, είτε τα χρησιμοποιούν για να αναπαραχθούν. Με τη χρήση χημικών προστατευτικών προϊόντων πολλοί από τους εχθρούς και τις ασθένειες των φυτών καταπολεμούνται εύκολα. Στη συνέχεια όμως, όταν η επίδραση των χημικών τελειώσει, οι προσβολές επανέρχονται καμιά φορά και πιο ενισχυμένες! Επιπλέον στη φύση υπάρχουν και ωφέλιμοι οργανισμοί που μειώνουν αποτελεσματικά τους εχθρούς των φυτών. Με τη χρήση όμως των χημικών σκευασμάτων σκοτώνονται και οι ωφέλιμοι οργανισμοί. Τέλος τα χημικά φυτοπροστατευτικά έχουν πολύ σοβαρές συνέπειες τόσο για το περιβάλλον όσο και για την υγεία του ανθρώπου.

Αντιμετωπίστε βιολογικά τα ζιζάνια που βγαίνουν στο χώμα

Είναι τα φυτά που κυριολεκτικά… φυτρώνουν εκεί που δεν τα σπέρνουν! Συνήθως είναι ιδιαίτερα ενοχλητικά, αλλά μπορεί να φανούν και χρήσιμα. Στα ζιζάνια που βρίσκονται στην περιφέρεια του κήπου ή μιας καλλιεργούμενης έκτασης, πολλές φορές βρίσκουν καταφύγιο βλαβερά έντομα, προκαλώντας μικρότερες ζημιές στα φυτά του κήπου ή της καλλιέργειας. Αντίστοιχα στα ζιζάνια ζουν και πολλά ωφέλιμα έντομα. Ο καλύτερος τρόπος απαλλαγής από τα ζιζάνια είναι το ξεβοτάνισμα, ενώ κάποια μπορεί να καταστραφούν αφού κουρευτούν με τη χλοοκοπτική μηχανή. Για τις μεγάλες εκτάσεις, η κάλυψη του εδάφους με διάφορα υλικά, όπως είναι το άχυρο ή το γεωύφασμα, εμποδίζει την ανάπτυξη των ζιζανίων. Στο εμπόριο υπάρχουν και βιολογικά ζιζανιοκτόνα με καλά αποτελέσματα.

 

viorgan κόμποστ γαιοσκωλήκων