Τα ασβεστόφιλα φυτά (calcicoles) είναι φυτά που μπορούν να αναπτυχθούν ικανοποιητικά σε  αλκαλικά εδάφη με υψηλό pH (pH > 7-8,3).  Το χαρακτηριστικό των εδαφών αυτών είναι ότι ορισμένα ανόργανα συστατικά  δεν είναι διαθέσιμα για τα φυτά, διότι δεν μπορούν να διαλυθούν (εξαιτίας των εδαφικών συνθηκών) και έτσι δεν απορροφούνται από τα φυτά. Τα εδάφη αυτά είναι τα ασβεστώδη εδάφη, που χαρακτηρίζονται από την παρουσία υψηλών ποσοστών ανθρακικού ασβεστίου. Ορισμένα φυτά (ασβεστόφιλα) μπορούν και αναπτύσσονται σε αυτά τα εδάφη  όπως τα ψυχανθη (μηδική, φακές, φασόλι κ.α.) ,  η φιστικιά ενώ  από τα καλλωπιστικά το σκυλάκι, οι ίριδες, η βουτλέϊα, πυξάρι, κισσός και σάλβια.  Σε αντίθεση τα ασβεστόφοβα (calcifuges) αναπτύσσονται σε όξινα εδάφη (με χαμηλό pH), φτωχά σε ασβέστιο. Συνήθως τα εδάφη αυτά είναι ιδιαίτερα προβληματικά και καθίσταται παραγωγικά ύστερα από βελτίωση.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ