Συμφωνία για χρηματοδότηση έρευνας και περιορισμού τους στις χώρες της Ε.Ε

Μία πολύ σημαντική απόφαση που αφορά όλες τις δραστηριότητες που άπτονται των επιχειρήσεων και κρατικών φορέων που ανήκουν στον κλάδο της Διαχείρισης Αστικών Οικοσυστημάτων, έβγαλε η τριμερής συνάντηση της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ε.Ε, της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Ε.Ε κα της ELCA.

Πιο συγκεκριμένα, κατόπιν του αιτήματος της ELCA να συζητηθεί η δημιουργία ζωνών ελέγχου των «επιθετικών» ειδών  (αναφερόμαστε σε φυτικό υλικό) στις χώρες-μέλη προκειμένου να υπάρξει έλεγχος και στρατηγική περιορισμού, η Ε.Ε έδωσε «πράσινο φως» για να δοθούν πόροι να ξεκινήσει η έρευνα και η καταγραφή.

Όπως δήλωσε ο Αντιπρόεδρος της ELCA κ. Neil Huck, «με αυτήν την συμφωνία που μας έδωσαν τα δύο Ευρωπαϊκά όργανα, ακολούθησαν το αίτημα της ELCA  για να αρχίσει πρόγραμμα ελέγχου των φυτικών ειδών με επιθετική προς το οικοσύστημα εξάπλωση , ανά χώρα, ώστε να υπάρξει πολιτική περιορισμού».

Το συγκεκριμένο πρόβλημα είναι πολύ σημαντικό και στην επιρροή της βιοποικιλότητας κάθε χώρας. Η συμφωνία αυτή προβλέπει ότι στο μέλλον τα μέλη της Ε.Ε πρέπει να ερευνήσουν τα είδη που δημιουργούν προβλήματα και να συνεργάζονται μεταξύ τους για τον περιορισμό τους. «Σίγουρα αυτή η απόφαση ανοίγει το δρόμο για να ελέγξουμε το πρόβλημα», κατέληξε ο Neil Huck.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης , η πρόταση της ELCA πέρα από την «έρευνα σε ζώνες» , αναφέρθηκε στο ότι οι δημόσιες αρχές μέσα από διακρατικές συμφωνίες πρέπει να μοιραστούν τις προσπάθειες του περιορισμού αυτών των φυτικών ειδών.

Είναι φανερό ότι το θέμα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τόσο για τους φυτωριούχους (για είδη που εισάγουν και εξάγουν)  όσο και τους διαχειριστές , κυρίως δημοσίων χώρων Πρασίνου.

Για να ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός που θα χρηματοδοτήσει έρευνα και πιλοτικά προγράμματα, θα πρέπει το θέμα να ψηφιστεί οριστικά από την Ευρωβουλή, στην ψηφοφορία της 15ης Απριλίου. Σε κάθε περίπτωση, τα βήματα είναι προς τη θετική κατεύθυνση, ώστε και τα ενδημικά είδη να προστατευτούν αλλά και να εισαχθεί  εντονότερα η παρουσία τους στους χώρους Πρασίνου και στην αγορά κάθε χώρας.

Από τη δική μας πλευρά, έχουμε να σχολιάσουμε ρωτώντας : μήπως ήρθε η ώρα για τη διαχείριση της βρωμοκαρυδιάς στην Αθήνα και σε περιαστικά δάση και ρεματιές όλης της χώρας; Μήπως πρέπει σιγά σιγά να τελειώνουμε με τα «ψεύτικα» φυτά σαν το λέυλαντ και το λεμονοκυπάρισσο και να χρησιμοποιούμε αντίστοιχα ελληνικά φυτά;

Από το Νίκο Θυμάκη, γεωπόνο, εντεταλμένο για δημοσιεύσεις ELCA (thymakis@agroartistico.com)

Ο  Σύνδεσμος Ευρωπαίων Κατασκευαστών Πρασίνου (ELCA) είναι το όργανο που κάνει πολιτική για το Πράσινο και τις επιχειρήσεις της «Βιομηχανίας Πρασίνου» της Ευρώπης. Για την Ελλάδα , ο εθνικός εκπρόσωπος είναι η Πανελλήνιας Ένωση Επαγγελματιών Γεωτεχνικών και Επιχειρήσεων Πρασίνου(ΠΕΕΓΕΠ) (www.peegep.gr)