Τρόποι για αποξηραμένα λουλούδια

Υπάρχουν τρεις βασικοί τρόποι αποξήρανσης ανθέων και λουλουδιών. Ο αέρας, τα αποξηραντικά μέσα και η γλυκερίνη. Καθένας από αυτούς τους τρόπους αποξήρανσης μπορεί να προκαλέσει διαφορετικά αποτελέσματα στα φυτά.

Η αποξήρανση ανθέων με αέρα μπορεί να γίνει με τη χρήση ζεστού κι ξηρού αέρα που εφαρμόζονται με φυσικό ή μηχανικό τρόπο. Όσον αφορά τα αποξηραντικά μέσα, αυτά μπορεί να είναι άμμος ή κόκκοι silica gel ή ακόμα και μείγμα αυτών σε διάφορες αναλογίες. Η χρήση της γλυκερίνης μπορεί να γίνει με επικάλυψη ολόκληρου του φυτού σε αυτή με αποτέλεσμα την απορρόφηση της γλυκερίνης από τα άνθη.

Και οι τρεις τρόποι αποξήρανση ανθέων και λουλουδιών δεν αποτελούν πάντα σίγουρες λύσεις για να φτιάξουμε καλά αποξηραμένα φυτά. Η τεχνική που θα τελικά θα ακολουθηθεί διαφέρει συχνά από φυτό σε φυτό, ενώ σημαντικός είναι και ο ανθρώπινος παράγοντας (κατά τη διαδικασία αποξήρανσης) καθώς επίσης και ο τρόπος και οι συνθήκες ανάπτυξης του λουλουδιού πριν από τη αποξήρανσης του.

Αποξήρανση ανθέων και λουλουδιών με τον αέρα

Ίσως ο πιο εύκολος τρόπος για την αποξήρανση ανθέων και λουλουδιών είναι απλά να τα κρεμάσουμε ανάποδα και να τα αφήσουμε για αρκετές ημέρες περιμένοντας να εξατμιστεί η υγρασία που περιέχεται μέσα στους φυτικούς ιστούς.

Σταδιακά η υγρασία (η ποσότητα νερού που περιέχεται μέσα στους φυτικούς ιστούς) περνά από κύτταρο σε κύτταρο και διαμέσου της επιδερμίδας του φυτού, μεταφέρεται στην ατμόσφαιρα. Όταν η ποσότητα – συγκέντρωση του νερού (υγρασία) μέσα στους φυτικούς ιστούς – φτάσει σε ισορροπία δηλαδή στα ίδια επίπεδα με την ατμοσφαιρική υγρασία – η μεταφορά νερού από το λουλούδι προς το περιβάλλον σταματάει και τότε το φυτό έχει αποξηρανθεί, εν μέρη ή ολοκληρωτικά, ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος.

Αυτό μπορεί να ακούγεται λίγο έως πολύ θεωρητικό, αλλά το σίγουρο είναι πως από τα παραπάνω το πρόβλημα θα υφίσταται όταν η ατμοσφαιρική υγρασία στο χώρο που γίνεται η αποξήρανση των ανθέων και των λουλουδιών, κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα. Όταν συμβαίνει αυτό, συνεπάγεται ότι θα παραμένει μεγάλη ποσότητα νερού μέσα στα μερικώς αποξηραμένα λουλούδια με αποτέλεσμα να εμφανίζεται δευτερογενής ανάπτυξη μυκήτων και άλλων παθογόνων μικροοργανισμών, μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα.

Οι παθογόνοι αυτοί μικροοργανισμοί στην καλύτερη περίπτωση μπορεί να προκαλέσουν από απλούς μεταχρωματισμούς μέχρι και ολοκληρωτική σήψη (σάπισμα) και καταστροφή των μερικώς αποξηραμένων ανθέων και λουλουδιών..

Απλός τρόπος για ολοκληρωτική αποξήρανση ανθέων και λουλουδιών

Ο πιο απλός τρόπος αποξήρανσης ανθέων και λουλουδιών είναι να σχηματίσουμε δεσμίδες – μπουκέτα από φρεσκοκομμένα λουλούδια και να τα κρεμάσουμε ανάποδα.

Με αυτόν τον τρόπο γίνεται ευκολότερη απομάκρυνση του νερού, με τη διαδικασία της εξάτμισης, που βρίσκεται μέσα στους φυτικούς ιστούς. Πρώτα από όλα πρέπει οι δεσμίδες – μπουκέτα με λουλούδια να διατηρούνται σε ξηρό μέρος, για τους λόγους που αναφέραμε παραπάνω.

Έτσι πρέπει να απομακρυνθεί αρχικά η ατμοσφαιρική υγρασία που υπάρχει στον περιβάλλοντα χώρο. Υπάρχουν λοιπόν, τρεις τρόποι για να διατηρήσουμε ξηρό το χώρο μέσα στον οποίο θα γίνει η αποξήρανση των φυτών.

1. Να τοποθετηθούν τα φυτά κοντά σε παράθυρο ή όπου αλλού δημιουργείται φυσικό ρεύμα ξηρού αέρα.
2. Να τοποθετηθεί ανεμιστήρας (φορητός ή χώρου), ειδικά όταν η αποξήρανση γίνεται σε εμπορική κλίμακα μέσα σε θερμοκήπια ή σε ειδικά ξηραντήρια
3. Να τοποθετηθεί ανεμιστήρας θερμού αέρα (αερόθερμο).

 

Μπορείτε επίσης να διαβάσετε: